Nieuws

Studenten worden opgeleid tot muziekleraar. Foto Klaas Driebergen

Curriculum.nu zoekt lerarenopleiders en vakdidactici die vanaf januari 2021 mee willen schrijven aan het nieuwe curriculum. Het is voor het vak muziek belangrijk dat ook vanuit de muziekeducatie goede professionals zijn betrokken. 

Aanmelden kan tot 24 september.

Meld je aan via deze link.

 

 

Muziekopleidersakkoord in een 'explanimation' uitgelegd

Op 7 oktober 2020 zetten alle pabo’s en conservatoria in Nederland, Méér Muziek in de Klas en ook Gehrels Muziekeducatie hun handtekening onder het zogeheten MuziekopleidersAkkoord, een landelijke afspraak om de komende twaalf jaar samen te werken.

YouTubekanaal Music House for Children

Op het YouTubekanaal van Music House for Children vind je een schat aan inspirerende filmpjes voor Muziek op Schootlessen.

Muziek en sociale vaardigheden zijn verbonden

Recent onderzoek wijst uit dat mensen die genieten van muziek, vaak ook genieten van de omgang met andere mensen. 

Jongen met iPad maakt muziek

De Arnhemse docent Philibert van den Bosch heeft zijn lesmethode voor muziekonderwijs beschikbaar gesteld. Via de app Qords is het nu mogelijk om op gitaar, bas, piano, drums of ukelele popsongs te leren spelen.

Het Landelijk Kenniscentrum Cultuur en Amateurkunst (LKCA) peilt sinds 2013 elke twee jaar via de Monitor Amateurkunst óf en zo ja, in welke mate Nederlanders in hun vrije tijd met cultuur bezig zijn.

De methodes van Vocal Leadership kun je ook in de klas toepassen. De ontwikkelaars van Vocal Leadership bieden vanaf januari 2019 bij Codarts Hogeschool voor de Kunsten Rotterdam een speciaal traject aan, waarin je leert hóé.

Op 27 november nam de Tweede Kamer een motie aan om de subsidieregeling ‘Impuls muziekonderwijs’ te verlengen. Voor 2019 en 2020 stelt de overheid jaarlijks 500.000 euro beschikbaar. Alle kinderen bereiken met Méér Muziek in de Klas blijft nog een verre stip op de horizon.

Het Nederlands Koorfestival (NKF) gaat een officieel Nederlands Schoolkoorfestival organiseren: een wedstrijd waarbij het winnende schoolkoor zich twee jaar lang ‘het beste schoolkoor van Nederland’ mag noemen.

Pagina's